top of page

OVER ONS

MUZAWIE?

Muzamigas is een jong popkoor voor (trans)meisjes tussen 12 en 18 jaar oud. Het koor is ontstaan uit de passie van Thai Noels voor koormuziek en zijn wens om een juniorkoor op te richten. Samen met Jos Vanden Abeele (dirigent van Muzamies), Efien Ledure, Juliette Cauwel en Emma Braeckman werd het koor opgericht met het doel uit te groeien tot een geweldige groep getalenteerde zangeressen.


Muzamigas zingt een rijke variëteit aan popmuziek van alle jaren en maakt daarbij gebruik van originele meerstemmige arrangementen. We willen samen muziek maken en onszelf op een creatieve manier uiten. Het doel van Muzamigas is om meisjes met een passie voor zingen samen te brengen en hen te laten genieten van het plezier dat muziek kan brengen. Daarnaast is het ook de bedoeling om de koorleden de juiste en vereiste individuele zang- en koortechniek aan te reiken, zodat ze als persoon en koor vocaal sterker kunnen worden. Het koor staat open voor iedereen die van zingen houdt, ongeacht hun ervaring of achtergrond.

Muzamigas biedt niet alleen de kans om muzikaal te groeien, maar ook om nieuwe vrienden te maken en samen te werken aan een gemeenschappelijk doel. We hechten veel waarde aan inclusie en diversiteit, en we streven ernaar om een veilige en ondersteunende omgeving te bieden voor alle leden.
Met het enthousiasme en de toewijding van het team en de leden, belooft Muzamigas een geweldige ervaring te bieden voor iedereen die er deel van uitmaakt.

bottom of page